Poomsae for color belt

This month Poomsae 

Poomsae – taegeuk 4jang (#4)

Low-part 1 of Taegeuk 4 Jang
Mid- part 1&2 of Taegeuk 4 Jang
High-part 1~3 of Taegeuk 4 Jang
Share